Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Pluta kadencja IV [2002-2006] 0
Grzegorz Antoni Widelski Telefon: 081 517 24 37
kadencja IV [2002-2006] 0
Zofia Ptasznik Telefon: 517-20-00
kadencja IV [2002-2006] 0
Zbigniew Krzysztof Król Telefon: 081 517 21 27
kadencja IV [2002-2006] 0
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Przewodniczący
kadencja IV [2002-2006] 0
Witold Wójtowicz kadencja V [2006-2010] 0
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 517 21 08
kadencja V [2006-2010] 0
Tadeusz Józef Stachyra Telefon: 081 517 93 50
kadencja V [2006-2010] 0
Mieczysław Pietraś kadencja V [2006-2010] 0
Stanisław Pluta Stanowisko: Przewodniczący
kadencja V [2006-2010] 0
Krzysztof Tadeusz Tarka kadencja VI [2010-2014] 0
Mariusz Dudkowski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja VI [2010-2014] 0
Anna Jadwiga Dąbrowska kadencja VI [2010-2014] 0
Andrzej Bednarczyk kadencja VI [2010-2014] 0
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Przewodniczący
kadencja VI [2010-2014] 0
Witold Gabriel Brewczak Stanowisko: Przewodniczący
kadencja VII [2014-2018] 1
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja VII [2014-2018] 2
Andrzej Chemperek kadencja VII [2014-2018] 3
Józef Bolesław Maliborski kadencja VII [2014-2018] 4
Mirosław Zbigniew Stachyra kadencja VII [2014-2018] 5
Maciej Dariusz Taciak kadencja VII [2014-2018] 6
Jerzy Ryszard Wroński kadencja VII [2014-2018] 7
Krzysztof Wróblewski kadencja VII [2014-2018] 8
Ryszard Biernacki kadencja VII [2014-2018] 9
Teresa Mazur Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja VIII [2018-2023] 11
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
kadencja VIII [2018-2023] 12
Grzegorz Kamiński kadencja VIII [2018-2023] 13
Jadwiga Węglińska kadencja VIII [2018-2023] 15
Justyna Karolina Żywiec kadencja VIII [2018-2023] 16
Krzysztof Ćwikliński kadencja VIII [2018-2023] 17