Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Podstawowa im. "Bohaterów Operacji Most I" w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Chmielniku
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016.
Oświadczenie majątkowe w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora MDK.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rezygnacją z funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zespół Szkół Nr 2 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Królowej Jadwigi w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przejściem na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Krzu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Babinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły.
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora CKFiS
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora MDK.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora MDK - korekta.
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem kadencji Dyrektora Szkoły Podstawowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora MDK
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. dyrektora MDK.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Królowej Jadwigi w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.