Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jadwiga Węglińska Stanowisko: Przewodniczący Komisji
796 1
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
796 2
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko: Członek Komisji
796 4