rada miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 1
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 2
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 511 11 38
kadencja V [2006-2010] 3
Witold Wójtowicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 4
Stanisław Wieczorkiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 5
Stanisław Pluta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 6
Stanisław Pluta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja IV [2002-2006] 7
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 8
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja IV [2002-2006] 9
Jerzy Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 10
Jacek Bielewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 11
Anna Jadwiga Dąbrowska Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 12
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 13
Artur Bartuzi Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 14
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 15
Mariusz Dudkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 16
Danuta Golik Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 17
Wiesław Jan Góra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 18
Andrzej Kotłowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 19
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 20
Grażyna Anna Madej Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 21
Jerzy Mirosław Maj Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 22
Adam Pachuta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 23
Jacek Bielewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja IV [2002-2006] 24
Krzysztof Tadeusz Tarka Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 25
Roman Górniak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-90-33
kadencja IV [2002-2006] 26
Andrzej Cegliński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-24-82
kadencja IV [2002-2006] 27
Marek Bielak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-92-57
kadencja IV [2002-2006] 28
Zbigniew Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-38-97
kadencja IV [2002-2006] 29
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 08
kadencja V [2006-2010] 30
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 08
kadencja IV [2002-2006] 31
Zofia Ptasznik Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon: 517-20-00
kadencja IV [2002-2006] 32
Danuta Maria Kamińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 22 43
kadencja V [2006-2010] 33
Danuta Maria Kamińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 22 43
kadencja IV [2002-2006] 34
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 24 37
kadencja V [2006-2010] 35
Adam Grajewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-30-49
kadencja IV [2002-2006] 36
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 27
kadencja IV [2002-2006] 37
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 38
Mieczysław Andrzej Taramas Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 511-11-33
kadencja IV [2002-2006] 39
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 93 50
kadencja V [2006-2010] 40
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 93 50
kadencja IV [2002-2006] 41
Cezary Sadurski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-33-03
kadencja IV [2002-2006] 42
Janusz Rodak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-31-24
kadencja IV [2002-2006] 43
Kamil Zienkiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VI [2010-2014] 44
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja V [2006-2010] 45
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja IV [2002-2006] 46
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 27
Godziny przyjęć: środa godz. 9.00 - 13.00 (pokój 18, I-wsze piętro Urzędu Miejskiego)
tel.: 081 516-27-42
kadencja V [2006-2010] 47
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 24 37
kadencja IV [2002-2006] 48
Franciszek Walenty Basak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 49
Ryszard Biernacki Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 51
Rafał Brodziak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 52
Witold Gabriel Brewczak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 53
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 54
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 55
Józef Bolesław Maliborski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 57
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 58
Mirosław Zbigniew Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 59
Maciej Dariusz Taciak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 60
Tomasz Wiśniewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 61
Jerzy Ryszard Wroński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 62
Krzysztof Wróblewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 63
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 64
Mateusz Winiarski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VII [2014-2018] 66
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 67
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 68
Rafał Brodziak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 69
Krzysztof Ćwikliński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 70
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 71
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 72
Teresa Mazur Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 73
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 74
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 75
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 76
Bogumił Robert Siramowski Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 77
Marcin Sobczak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 78
Jadwiga Węglińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 79
Anna Wójtowicz Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 80
Justyna Karolina Żywiec Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
kadencja VIII [2018-2023] 81