Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

rada miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
104 1
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
103 2
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 511 11 38
103 3
Witold Wójtowicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 4
Stanisław Wieczorkiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 5
Stanisław Pluta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 6
Stanisław Pluta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
102 7
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 8
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
102 9
Jerzy Pietraś Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 10
Jacek Bielewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 11
Anna Jadwiga Dąbrowska Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
104 12
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
104 13
Artur Bartuzi Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 14
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 15
Mariusz Dudkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 16
Danuta Golik Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
104 17
Wiesław Jan Góra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 18
Andrzej Kotłowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 19
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 20
Grażyna Anna Madej Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
104 21
Jerzy Mirosław Maj Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 22
Adam Pachuta Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 23
Jacek Bielewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
102 24
Krzysztof Tadeusz Tarka Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 25
Roman Górniak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-90-33
102 26
Andrzej Cegliński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-24-82
102 27
Marek Bielak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-92-57
102 28
Zbigniew Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-38-97
102 29
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 08
103 30
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 08
102 31
Zofia Ptasznik Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon: 517-20-00
102 32
Danuta Maria Kamińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 22 43
103 33
Danuta Maria Kamińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 22 43
102 34
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 24 37
103 35
Adam Grajewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-30-49
102 36
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 27
102 37
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
103 38
Mieczysław Andrzej Taramas Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 511-11-33
102 39
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 93 50
103 40
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 93 50
102 41
Cezary Sadurski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-33-03
102 42
Janusz Rodak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Telefon: 517-31-24
102 43
Kamil Zienkiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
104 44
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
103 45
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
102 46
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 21 27
Godziny przyjęć: środa godz. 9.00 - 13.00 (pokój 18, I-wsze piętro Urzędu Miejskiego)
tel.: 081 516-27-42
103 47
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: 081 517 24 37
102 48
Franciszek Walenty Basak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 49
Ryszard Biernacki Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 51
Rafał Brodziak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 52
Witold Gabriel Brewczak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 53
Andrzej Chemperek Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
510 54
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 55
Józef Bolesław Maliborski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 57
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 58
Mirosław Zbigniew Stachyra Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 59
Maciej Dariusz Taciak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 60
Tomasz Wiśniewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 61
Jerzy Ryszard Wroński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
510 62
Krzysztof Wróblewski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 63
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
510 64
Mateusz Winiarski Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
510 66
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 67
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 68
Rafał Brodziak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 69
Krzysztof Ćwikliński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 70
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
796 71
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 72
Teresa Mazur Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
796 73
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
796 74
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
796 75
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 76
Bogumił Robert Siramowski Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
796 77
Marcin Sobczak Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
796 78
Jadwiga Węglińska Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
796 79
Anna Wójtowicz Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
796 80
Justyna Karolina Żywiec Stanowisko: Radna Rady Miejskiej
796 81