Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Rodak Telefon: 517-31-24
102 0
Danuta Maria Kamińska Telefon: 081 517 22 43
102 0
Andrzej Cegliński Telefon: 517-24-82
102 0
Zofia Ptasznik Stanowisko: Przewodniczący
Telefon: 517-20-00
102 0
Mieczysław Andrzej Taramas Telefon: 511-11-33
102 0
Andrzej Chemperek 103 0
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 517 21 27
103 0
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Przewodniczący
103 0
Witold Wójtowicz 103 0
Jacek Bielewicz 103 0
Andrzej Chemperek 104 0
Artur Bartuzi 104 0
Andrzej Bednarczyk 104 0
Kamil Zienkiewicz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
104 0
Grażyna Anna Madej Stanowisko: Przewodnicząca
104 0
Mariusz Dudkowski 104 0
Tadeusz Witold Wasilewski 104 0
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Przewodniczący
510 1
Rafał Brodziak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
510 2
Franciszek Walenty Basak 510 3
Andrzej Bednarczyk 510 4
Dariusz Pruszkowski 510 5
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko: Przewodniczący Komisji
796 7
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
796 8
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Członek Komisji
796 9
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Członek Komisji
796 10
Anna Wójtowicz Stanowisko: Członek Komisji
796 12
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko: Członek Komisji
796 13