Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Mieczysław Andrzej Taramas Telefon: 511-11-33
kadencja IV [2002-2006] 0
Danuta Maria Kamińska Telefon: 081 517 22 43
kadencja IV [2002-2006] 0
Zofia Ptasznik Stanowisko: Przewodniczący
Telefon: 517-20-00
kadencja IV [2002-2006] 0
Andrzej Cegliński Telefon: 517-24-82
kadencja IV [2002-2006] 0
Janusz Rodak Telefon: 517-31-24
kadencja IV [2002-2006] 0
Witold Wójtowicz kadencja V [2006-2010] 0
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 517 21 27
kadencja V [2006-2010] 0
Andrzej Chemperek kadencja V [2006-2010] 0
Jacek Bielewicz kadencja V [2006-2010] 0
Mieczysław Pietraś Stanowisko: Przewodniczący
kadencja V [2006-2010] 0
Kamil Zienkiewicz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja VI [2010-2014] 0
Grażyna Anna Madej Stanowisko: Przewodnicząca
kadencja VI [2010-2014] 0
Mariusz Dudkowski kadencja VI [2010-2014] 0
Andrzej Bednarczyk kadencja VI [2010-2014] 0
Artur Bartuzi kadencja VI [2010-2014] 0
Tadeusz Witold Wasilewski kadencja VI [2010-2014] 0
Andrzej Chemperek kadencja VI [2010-2014] 0
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Przewodniczący
kadencja VII [2014-2018] 1
Rafał Brodziak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja VII [2014-2018] 2
Franciszek Walenty Basak kadencja VII [2014-2018] 3
Andrzej Bednarczyk kadencja VII [2014-2018] 4
Dariusz Pruszkowski kadencja VII [2014-2018] 5
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja VIII [2018-2023] 7
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
kadencja VIII [2018-2023] 8
Grzegorz Kamiński kadencja VIII [2018-2023] 9
Dariusz Pruszkowski kadencja VIII [2018-2023] 10
Anna Wójtowicz kadencja VIII [2018-2023] 12
Adam Piotr Anasiewicz kadencja VIII [2018-2023] 13