Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Danuta Maria Kamińska Telefon:081 517 22 43
102 0
Mieczysław Andrzej Taramas Telefon:511-11-33
102 0
Janusz Rodak Telefon:517-31-24
102 0
Andrzej Cegliński Telefon:517-24-82
102 0
Zofia Ptasznik Stanowisko:Przewodniczący
Telefon:517-20-00
102 0
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
Telefon:081 517 21 27
103 0
Witold Wójtowicz 103 0
Mieczysław Pietraś Stanowisko:Przewodniczący
103 0
Jacek Bielewicz 103 0
Andrzej Chemperek 103 0
Andrzej Chemperek 104 0
Tadeusz Witold Wasilewski 104 0
Artur Bartuzi 104 0
Andrzej Bednarczyk 104 0
Mariusz Dudkowski 104 0
Grażyna Anna Madej Stanowisko:Przewodnicząca
104 0
Kamil Zienkiewicz Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
104 0
Grzegorz Kamiński Stanowisko:Przewodniczący
510 1
Rafał Brodziak Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
510 2
Franciszek Walenty Basak 510 3
Andrzej Bednarczyk 510 4
Dariusz Pruszkowski 510 5
Ewa Pietrzyk Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
796 7
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko:Przewodniczący Komisji
796 7
Grzegorz Kamiński Stanowisko:Członek Komisji
796 10
Dariusz Pruszkowski Stanowisko:Członek Komisji
796 10
Anna Wójtowicz Stanowisko:Członek Komisji
796 13