Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Rewizyjna

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jan Władysław Adamczyk Telefon:081 517 21 08
102 0
Mieczysław Pietraś 102 0
Mieczysław Andrzej Taramas Telefon:511-11-33
102 0
Andrzej Cegliński Stanowisko:Przewodniczący
Telefon:517-24-82
102 0
Zbigniew Bednarczyk Telefon:517-38-97
102 0
Jerzy Pietraś 103 0
Tadeusz Witold Wasilewski 103 0
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
Telefon:081 511 11 38
103 0
Witold Wójtowicz 103 0
Stanisław Wieczorkiewicz Stanowisko:Przewodniczący
103 0
Marek Jan Łuczkowski 104 0
Mariusz Dudkowski Stanowisko:Przewodniczący
104 0
Wiesław Jan Góra 104 0
Andrzej Kotłowski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
104 0
Krzysztof Tadeusz Tarka 104 0
Kamil Zienkiewicz 104 0
Dariusz Pruszkowski Stanowisko:Przewodniczący
510 1
Marcin Sobczak Stanowisko:Przewodniczący Komisji
796 1
Franciszek Walenty Basak Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
510 2
Witold Gabriel Brewczak 510 3
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko:Członek Komisji
796 4
Tomasz Wiśniewski 510 5
Mirosław Zbigniew Stachyra 510 6
Jadwiga Węglińska Stanowisko:Członek Komisji
796 6
Ewa Pietrzyk Stanowisko:Członek Komisji
796 7
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko:Członek Komisji
796 7
Krzysztof Ćwikliński Stanowisko:Członek Komisji
796 8
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko:Członek Komisji
796 10
Teresa Mazur Stanowisko:Członek Komisji
796 12
Bogumił Robert Siramowski Stanowisko:Członek Komisji
796 13