Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Rewizyjna

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Mieczysław Pietraś 102 0
Andrzej Cegliński Stanowisko: Przewodniczący
Telefon: 517-24-82
102 0
Jan Władysław Adamczyk Telefon: 081 517 21 08
102 0
Mieczysław Andrzej Taramas Telefon: 511-11-33
102 0
Zbigniew Bednarczyk Telefon: 517-38-97
102 0
Witold Wójtowicz 103 0
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 511 11 38
103 0
Jerzy Pietraś 103 0
Tadeusz Witold Wasilewski 103 0
Stanisław Wieczorkiewicz Stanowisko: Przewodniczący
103 0
Andrzej Kotłowski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
104 0
Marek Jan Łuczkowski 104 0
Krzysztof Tadeusz Tarka 104 0
Kamil Zienkiewicz 104 0
Wiesław Jan Góra 104 0
Mariusz Dudkowski Stanowisko: Przewodniczący
104 0
Dariusz Pruszkowski Stanowisko: Przewodniczący
510 1
Franciszek Walenty Basak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
510 2
Witold Gabriel Brewczak 510 3
Tomasz Wiśniewski 510 5
Mirosław Zbigniew Stachyra 510 6
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko: Przewodniczący Komisji
796 8
Andrzej Bednarczyk Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
796 9
Marcin Sobczak Stanowisko: Członek Komisji
796 10
Jadwiga Węglińska Stanowisko: Członek Komisji
796 11
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko: Członek Komisji
796 12
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko: Członek Komisji
796 13
Ewa Pietrzyk Stanowisko: Członek Komisji
796 14
Teresa Mazur Stanowisko: Członek Komisji
796 15
Krzysztof Ćwikliński Stanowisko: Członek Komisji
796 16