Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z funkcji Zastępcy Burmistrza.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Skarbnika Gminy
Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w 2018 roku w związku z zakończeniem kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego z dnia 31.01.2020 r. w związku z objęciem funkcji Skarbnika Gminy.
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Skarbnika Gminy.
Sekretarz Gminy
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Sekretarza Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przejściem na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Burmistrz Bełżyc
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 2020-05-29
Oświadczenie na początek kadencji
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Sekretarza Gminy.
Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z odwołaniem funkcji zastępcy burmistrza.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe z dnia 2020-04-30