Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z funkcji Zastępcy Burmistrza.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Bełżyc
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Skarbnika Gminy
Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane w 2018 roku w związku z zakończeniem kadencji.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego z dnia 31.01.2020 r. w związku z objęciem funkcji Skarbnika Gminy.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Skarbnika Gminy.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Bełżyce
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Bełżyce
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Sekretarza Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przejściem na emeryturę.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Korekta oświadczenia majątkowego składanego do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe z dnia 2020-05-29
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Oświadczenie na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Bełżyc
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Sekretarza Gminy.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z odwołaniem funkcji zastępcy burmistrza.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza Bełżyc
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Bełżyc
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone z związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy