Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Mieczysław Pietraś 102 0
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko: Przewodniczący
Telefon: 081 517 21 08
102 0
Marek Bielak Telefon: 517-92-57
102 0
Andrzej Cegliński Telefon: 517-24-82
102 0
Danuta Maria Kamińska Telefon: 081 517 22 43
102 0
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 517 93 50
103 0
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko: Przewodniczący
Telefon: 081 511 11 38
103 0
Jerzy Pietraś 103 0
Mieczysław Pietraś 103 0
Witold Wójtowicz 103 0
Andrzej Kotłowski 104 0
Artur Bartuzi 104 0
Adam Pachuta 104 0
Jerzy Mirosław Maj 104 0
Danuta Golik Stanowisko: Przewodnicząca
104 0
Anna Jadwiga Dąbrowska 104 0
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
104 0
Franciszek Walenty Basak Stanowisko: Przewodniczący
510 1
Maciej Dariusz Taciak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
510 2
Andrzej Bednarczyk 510 3
Witold Gabriel Brewczak 510 4
Grzegorz Kamiński 510 5
Ryszard Biernacki 510 6
Mirosław Zbigniew Stachyra 510 8
Jerzy Ryszard Wroński 510 9
Krzysztof Wróblewski 510 10
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko: Przewodniczący Komisji
796 11
Grzegorz Kamiński Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
796 12
Rafał Brodziak Stanowisko: Członek Komisji
796 13
Anna Wójtowicz Stanowisko: Członek Komisji
796 15
Bogumił Robert Siramowski Stanowisko: Członek Komisji
796 16