Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Ryszard Biernacki
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2023
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie za rok 2021
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko: Zastępca Burmistrza Bełżyc
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z funkcji Zastępcy Burmistrza.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Zastępca Burmistrza Bełżyc
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej w Bełżycach
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w 2018 roku w związku z zakończeniem kadencji.
Oświadczenie
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora