Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bełżyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Znak
IGP.6720.18.16.JR
Data utworzenia
2016-02-18
Plik
pdf pobrano: 226 razy
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rakuś Joanna
Dodano do BIP dnia: 2016-02-18 08:58:41