Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Data utworzenia
2019-12-05
Plik
pdf pobrano: 37 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2019-12-05 15:58:17