Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 6. Istniejący układ komunikacyjny oraz szlaki turystyczne.
Znak
IGP.6720.18.16.JR
Data utworzenia
2016-02-18
Plik
pdf pobrano: 104 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rakuś Joanna
Dodano do BIP dnia: 2016-02-18 09:46:38