Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 5. Rozmieszczenie abiotycznych zasobów środowiska, objętych ochroną prawną oraz obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.
Znak
IGP.6720.18.16.JR
Data utworzenia
2016-02-18
Plik
pdf pobrano: 94 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rakuś Joanna
Dodano do BIP dnia: 2016-02-18 09:45:05