Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Znak
IGP.6720.18.16.JR
Data utworzenia
2016-02-18
Plik
pdf pobrano: 462 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rakuś Joanna
Dodano do BIP dnia: 2016-02-18 09:24:38