Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 27 stycznia 2016 roku. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2016 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Znak
5/2016
Data utworzenia
2016-01-27
Plik
pdf pobrano: 28 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2016-01-27 15:20:15