Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Uchwała Nr XIV/170/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Znak
XIV/170/2019
Data utworzenia
2019-11-27
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2019-12-06 13:16:17