Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2023 ROK Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
Data utworzenia
2023-02-28
Plik
pdf 185 KB pobrano: 51 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2023-03-01 14:23:22