Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Andrzej Paśnik
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.