Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Antoni Kwiatkowski
Telefon
081 516-27-46
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przejściem na emeryturę.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Opis: Sekretarz Gminy