Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Mariusz Dobrowolski
Telefon
081 517-23-73
Stanowiska
Zastępca Kierwonika USC, Kierwonik Referatu
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie za rok 2021
Stanowisko: Kierownik Referatu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko: Kierownik Rweferatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Kierownik Referatu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilengo
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2020.