Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Hanna Sulenta
Telefon
081 516-27-64
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko: podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie za rok 2021
Stanowisko: podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko: Podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: podinspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2020.