Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Beata Cyrankiewicz
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Skarbnika Gminy
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansowego, Główna Księgowa
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy w Urzędzie Miejskim
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansowego, Główna Księgowa
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansowego- Główny Księgowy
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansowego- Główny Księgowy
Opis: Oświadczenie w związku z otrzymaniem upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.