Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Aneta Zabielska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Główny specjalista
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Główny Specjalista
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Główny specjalista
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Główny specjalista
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Główny Specjalista
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.