Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Szkoła Podstawowa im. "Bohaterów Operacji Most I" w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem kadencji.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor, koordynator zespołu ds. obsługi świadczeń
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - koordynator działu realizacji świadczeń
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator Działu Realizacji Świadczeń
Szkoła Podstawowa w Chmielniku
Oświadczenie majątkowe w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora.
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielniku.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora MDK.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach
Stanowisko pracownika - Pełniąca Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rezygnacją z funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 2 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Królowej Jadwigi w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z przejściem na emeryturę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Krzu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista Pracy Socjalnej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy sociajlnej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Koordynator
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator
Szkoła Podstawowa w Babinie
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Organizator Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Organizator Pomocy Społecznej
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora CKFiS
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora MDK - korekta.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora MDK.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem kadencji.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Matczynie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem kadencji Dyrektora Szkoły Podstawowej
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora - wicedyrektor
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora MDK
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. dyrektora MDK.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Królowej Jadwigi w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Główny Specjalista
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Główny Specjalista
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor