Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Urząd Miejski w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy w Urzędzie Miejskim
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Finansowego, Główna Księgowa
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Finansowego, Główna Księgowa
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Finansowego- Główny Księgowy
Oświadczenie w związku z otrzymaniem upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Finansowego- Główny Księgowy
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Rweferatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilengo
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2020.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Referat finansowy
Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Urząd Miejski w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane za 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bełżyc.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2020.