Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących "Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021".
Data utworzenia
2020-11-16
Plik
pdf pobrano: 15 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2020-11-16 14:06:18