Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
Data utworzenia
2019-01-04
Plik
doc pobrano: 27 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2019-01-10 15:55:47