Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (wersja edytowalna)
Data utworzenia
2019-01-04
Plik
doc pobrano: 83 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2019-01-10 15:54:58