Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 51/22 Burmistrza Bełżyc z dnia 06 maja 2022 roku. Umowa realizacji zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
Znak
51/22
Data utworzenia
2022-05-06
Plik
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wojtachnio Marzena
Dodano do BIP dnia: 2022-05-26 14:32:42