Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Danuta Maria Kamińska Telefon:081 517 22 43
102 0
Mieczysław Pietraś 102 0
Andrzej Cegliński Telefon:517-24-82
102 0
Marek Bielak Telefon:517-92-57
102 0
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko:Przewodniczący
Telefon:081 517 21 08
102 0
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
Telefon:081 517 93 50
103 0
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko:Przewodniczący
Telefon:081 511 11 38
103 0
Witold Wójtowicz 103 0
Mieczysław Pietraś 103 0
Jerzy Pietraś 103 0
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
104 0
Artur Bartuzi 104 0
Anna Jadwiga Dąbrowska 104 0
Danuta Golik Stanowisko:Przewodnicząca
104 0
Andrzej Kotłowski 104 0
Jerzy Mirosław Maj 104 0
Adam Pachuta 104 0
Franciszek Walenty Basak Stanowisko:Przewodniczący
510 1
Maciej Dariusz Taciak Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
510 2
Andrzej Bednarczyk 510 3
Witold Gabriel Brewczak 510 4
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko:Przewodniczący Komisji
796 4
Grzegorz Kamiński 510 5
Ryszard Biernacki 510 6
Mirosław Zbigniew Stachyra 510 8
Jerzy Ryszard Wroński 510 9
Rafał Brodziak Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
796 9
Krzysztof Wróblewski 510 10
Grzegorz Kamiński Stanowisko:Członek Komisji
796 10
Anna Wójtowicz Stanowisko:Członek Komisji
796 13