Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

rada miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej Chemperek Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
104 1
Marcin Sobczak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 1
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
103 2
Andrzej Mirosław Ziemiński Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 511 11 38
103 3
Witold Wójtowicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 4
Ireneusz Marek Przybysz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 4
Stanisław Wieczorkiewicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 5
Stanisław Pluta Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 6
Jadwiga Węglińska Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
796 6
Stanisław Pluta Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
102 7
Ewa Pietrzyk Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
796 7
Bożena Ewa Dziewicka Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
796 7
Mieczysław Pietraś Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 8
Krzysztof Ćwikliński Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 8
Mieczysław Pietraś Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
102 9
Rafał Brodziak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 9
Bogumił Robert Siramowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 9
Jerzy Pietraś Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 10
Grzegorz Kamiński Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
796 10
Adam Piotr Anasiewicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
796 10
Dariusz Pruszkowski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
796 10
Jacek Bielewicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 11
Anna Jadwiga Dąbrowska Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
104 12
Teresa Mazur Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
796 12
Tadeusz Witold Wasilewski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
104 13
Anna Wójtowicz Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
796 13
Artur Bartuzi Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 14
Andrzej Bednarczyk Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 15
Justyna Karolina Żywiec Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
796 15
Mariusz Dudkowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 16
Danuta Golik Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
104 17
Wiesław Jan Góra Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 18
Andrzej Kotłowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 19
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 20
Grażyna Anna Madej Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
104 21
Jerzy Mirosław Maj Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 22
Adam Pachuta Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 23
Jacek Bielewicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
102 24
Krzysztof Tadeusz Tarka Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 25
Roman Górniak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-90-33
102 26
Andrzej Cegliński Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-24-82
102 27
Marek Bielak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-92-57
102 28
Zbigniew Bednarczyk Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-38-97
102 29
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 517 21 08
103 30
Jan Władysław Adamczyk Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon:081 517 21 08
102 31
Zofia Ptasznik Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Telefon:517-20-00
102 32
Danuta Maria Kamińska Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
Telefon:081 517 22 43
103 33
Danuta Maria Kamińska Stanowisko:Radna Rady Miejskiej
Telefon:081 517 22 43
102 34
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 517 24 37
103 35
Adam Grajewski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-30-49
102 36
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 517 21 27
102 37
Andrzej Chemperek Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
103 38
Mieczysław Andrzej Taramas Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:511-11-33
102 39
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 517 93 50
103 40
Tadeusz Józef Stachyra Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:081 517 93 50
102 41
Cezary Sadurski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-33-03
102 42
Janusz Rodak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
Telefon:517-31-24
102 43
Kamil Zienkiewicz Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
104 44
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
103 45
Marek Jan Łuczkowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
102 46
Zbigniew Krzysztof Król Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon:081 517 21 27
Godziny przyjęć:środa godz. 9.00 - 13.00 (pokój 18, I-wsze piętro Urzędu Miejskiego)
tel.: 081 516-27-42
103 47
Grzegorz Antoni Widelski Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon:081 517 24 37
102 48
Franciszek Walenty Basak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 49
Ryszard Biernacki Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 51
Rafał Brodziak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 52
Witold Gabriel Brewczak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 53
Andrzej Chemperek Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
510 54
Grzegorz Kamiński Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 55
Józef Bolesław Maliborski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 57
Dariusz Pruszkowski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 58
Mirosław Zbigniew Stachyra Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 59
Maciej Dariusz Taciak Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 60
Tomasz Wiśniewski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 61
Jerzy Ryszard Wroński Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
510 62
Krzysztof Wróblewski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 63
Andrzej Bednarczyk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
510 64
Mateusz Winiarski Stanowisko:Radny Rady Miejskiej
510 66